Mor holder igjen barn på samvær

Publisert: 03.08.2023

Far til to. Omsorg for jente i annen kommune. 1.5t unna. 2022 fattet BV (1) vedtak om at jente skulle bo hos far, med prøveperiode til jul 2022. Jente ytret ønske høst/vinter om å flytte til mor 2022, for å ta vare på mor. Jente ble i mai 2023 holdt tilbake fra mor. Bekymringsmld fra BV 2 ble sendt BV 1, BV 1 ser bort fra dette tross bekymring fra flere hold. Har ikke kontakt med mine barn. Og BV 1 henlegger sak tross bekymring fra BV 2. Hva gjør jeg? En meget fortvilende situasjon jeg står i.

Svar:

Dette hørtes ut som en krevende og fastlåst situasjon som det kan være fornuftig å be om hjelp til å få en løsning på.

Første steg er å kontakte familievernkontoret for mekling. Om dere ikke klarer å reetablere kontakten mellom deg og barna ved hjelp av familievernet, så bør du kontakte en advokat som arbeider med slike foreldretvistsaker, som kan hjelpe deg i prosessen videre.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: