Mor samarbeider ikke om samvær

Publisert: 19.08.2022

Mora til mine 3 barn flyttet tilbake til dit jeg bor etter 2 år i en annen by. Hun får barnebidrag av meg. Nå bor min eldste sønn fast hos meg, men hun nekter å registrere det og vil jeg skal ha de andre to nesten hele tiden uten å gi noe av barnebidraget hun får av meg. Hun vil beholde pengene, men vil jeg skal ha barna mest mulig. Hun nekter å ha samarbeid eller skriftlig avtale for hun vet hun taper penger. Jeg kan ikke dekke en advokatregning og sitter håpløst her.

Svar:

Du bør kontakte familievernkontoret for mekling, for å se om dere kan bli enige om noe der.

Dersom dere ikke blir enige, bør du kontakte en advokat som kan gi deg konkrete råd i din sak. Det kan hende du kvalifiserer for fri rettshjelp, det gis til personer med inntekt under kr. 320 000,- i året og formue under kr. 100 000,-. Da vil det kun være en egenandel som må betales, og resten av utgiftene dekkes av det offentlige.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: