Nabo klager på innkjørsel til vei med tinglyst veirett

Publisert: 07.09.2022

Jeg har en tinglyst avtale om veirett til min tomt fra nabo. Det er nabo som eier veien. Da vi sendte byggesøknad til kommunen klaget nabo og sa at hun ikke vil gi oss tillatelse til å legge avkjørsel fra denne private veien. Spørsmålet mitt er da; kan nabo nekte oss dette da denne avtalen er tinglyst?

Svar:

Om jeg forstår dette riktig så søker dere om oppføringen av en bolig/fritidshus på deres egen tomt som dere har en tinglyst adkomstrett til, så nekter grunneier at dere skal "legge avkjørsel fra denne private veien". Om dere har en veirett til en tomt, vil dere også ha en rett til kjøring inn og ut av denne tomten i tillegg. Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår denne innsigelsen riktig fra grunneier.

Eller er innsigelsen slik å forstå at man er uenig i utformingen av den avkjørselen som skal opparbeides fra veien og inn/ut av tomten?

Jeg kan forstå at det kan foreligger en slik type innsigelse ad avkjørsel. Men å bygge en avkjørsel i seg selv kan man ikke nekte når man har en slik veirett. Selv om dette ikke eksplisitt er sagt ved stiftelsesgrunnlaget for veiretten så må det innfortolkes en slik rett tenker jeg.

Jeg vil anta at kommunen ikke kommer til å vektlegge en slik innsigelse til at dere får byggesøknaden avvist på dette grunnlag.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: