Nabo kuttet trær uten lov

Publisert: 06.09.2022

Har en sak med en nabo som har vært inne på min tomt i sommer og saget ned en masse med trær for en annen nabo, noe som har skapt innsyn i min hage. Dette var noen trær vi hadde ventet på lenge skulle vokse slik at vi hindret innsyn. De aktuelle trærne skapte ingen hindringer for vår nabo, verken utsikt eller solforhold. Etter en konfrontasjon med aktuell nabo og "utførende " nabo innrømmer begge to at det var de som hadde vært inne og saget ned trærne. Hva kan jeg kreve av erstatning?

Svar:

For det tilfelle at du kan kreve erstatning, hvilket jeg vil anta ut i fra din redegjørelse av saken, så er det prinsippet om at du skal holdes skadesløs som vil være utgangspunktet.

Det vil si i prinsippet kan du kreve hva det vil koste deg å skaffe tilsvarende beplantning som ble kuttet ned. For det tilfelle at dette er trær under vekst så kan dette utgjøre relativt mye i erstatning. For det tilfelle at det ikke lar seg gjøre å skaffe tilsvarende beplantning så vil man kreve erstatning for å plante ny vegetasjon som ble kuttet ned, samt i tillegg en kompensasjon i bruks/verditap for at man får en forsinkelse i veksten av plantefeltet.

Slik saker kan utgjøre relativt store erstatningsbeløp. Det er ikke mulig å si noe mer eksakt om skadeomfanget.

I dette tilfelle ville jeg også fremmet krav mot begge to dvs utførende og oppdragsgiver, som bør ha et solidarisk ansvar for skaden.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: