Naboen har asfaltert vei uten å be om lov

Publisert: 20.04.2022

Har en nabo med veirett over min eiendom som har tatt seg til rette og asfaltert veien uten min godkjennelse. Veien ligger nå ca 15 cm over høyden på min tomt som påfører meg mye jobb/kost med å forhindre vanninntrenging i bolig. I tillegg er gjesteparkering ubrukelig pga den høye kanten. Ønsker at nabo fjerner asfalten og tilbakefører veien til opprinnelig høyde, er dette noe jeg kan kreve?

Svar:

I de fleste slike tilfeller så har i utgangspunktet rettighetshaver både en rett og en plikt til å vedlikeholde veien i henhold til sin veirett. I forhold til en asfaltering av veien så tenker jeg at dette ikke trenger å være problematisk og kan anses som et ledd i vedlikeholdsplikten (og retten). Dette er dog under den forutsetning at veiens oppgradering ikke medfører noen ulemper av noe slag på den påheftende eiendom. Dette kan både være av estetisk karakter eller rent funksjonelt som du tar opp i ditt spørsmål.

Ut i fra de problemer som du beskriver i spørsmålet så tenker jeg at den nevnte oppgradering skulle vært tatt opp med deg i forkant da vedlikeholdet av veien, nå gir ulemper for den påheftende eiendom.

Etter mitt syn så tenker jeg at du kan fremsette et krav om justering av veien slik at den ikke gir de omtalte problemer.

Jeg vil også råde deg til å forsøke å ta opp dette raskt samt på en måte som ikke eventuelt tilspisser en konflikt i et forsøk på å finne en minnelig løsning.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: