Naboen kaster søppel på sameiets eiendom

Publisert: 08.06.2022

Vi er et sameie med en nabo som stiller opp sine søppeldunker på vår eiendom, og i tillegg kaster mye avfall i sameiet sine søppeldunker. Dette har vi tatt opp med dem, uten at det blir respektert. De reagerer aggressivt (bl.a. utskjelling og trusler). Vi ønsker å disponere vår eiendom og egen renovasjon. Hva kan gjøres for å løse dette?

Svar:

Det er beklagelig at det utvikler seg en slik relasjon med sine naboer i et sameie. Dette kan i de fleste tilfelle forklares med at man har noe forskjellige synsvinkler og tanker på forskjellige temaer. De fleste slike uenigheter vil kunne løses om man partene får innsikt i hvordan den andre parten tenker og dette tas opp på en saklig og høflig måte. Jeg vil derav oppfordre til dialog. Om dette ikke nytter har man styret i sameie til å kunne håndtere slike tvister.

I ytterste konsekvens så kan den andre naboen bli pålagt å forholde seg på en bestemt måte som løser deres sak.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: