Namsmannen har lagt opp til for høyt lønnstrekk

Publisert: 08.05.2023

Jeg trenger hjelp i en sak som omhandler trekk i lønn og dagpenger, fra henholdsvis namsmannen og Statens innkrevingssentral. Veldig kort så er det ingen av de som tar hensyn til livsopphold eller boutgifter slik jeg ser det. Finnes det hjelp å få?

Svar:

Jeg vil anbefale deg å kontakte kommunal gjeldsrådgiver gjennom NAV. Alternativt kan en advokat bistå, men dette er ikke et område det normalt gis fri rettshjelp. Det må i så tilfelle søkes særskilt om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: