Når må ansatt levere tilbake firmabil?

Publisert: 08.05.2023

Jeg har en ansatt i stilling som selger av maskiner. Han har sagt opp sin stilling og har sluttdato 30.06.23. Den ansatte disponerer firmabil siden dette er oppsøkende salg. Det er besluttet at han ikke skal arbeide for oss i oppsigelsestiden. Han vil beholde sin månedlige lønn frem til sluttdato, men kan vi be om at han leverer firmabilen ?

Svar:

Hvis bilen kun skal benyttes som et arbeidsverktøy, dvs en arbeidsbil, så kan det normalt kreves at den fristilles for bedriftens behov. Hvis den også er ment benyttet som privatbil, må privatbilsbehovet i tilfelle kompenseres praktisk eller økonomisk hvis den inndras. Når det gjelder selve bruksbehovet for bilen, så ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett. I den sammenheng er det bedriftens driftsbehov som prioriteres. Dette gjelder spesielt hvis det er en utstyrsbil/verktøybil/varebil som trengs i det daglige for bedriften. Det kan også være om bilen er særlig egnet for betjening av salgsruter etc. Kanskje også om den er stor og kostbar pga lange reiser for en selger/reparatør. Men den ansatte må kompenseres for fordelsbortfallet, evt. gis en mindre leiebil eller økonomisk kompensasjon, hvis bilholdet er tenkt som en lønnsfordel.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: