Ønsker å frasi meg arv

Publisert: 08.11.2023

Jeg er enslig uten barn og vurderer å frasi meg arv etter mine foreldre. De har formue, ikke gjeld. Mine to søsken har familie og barn. Hvor offisielt må jeg gjøre dette, bør jeg skrive et dokument vha. advokat og hvordan kan jeg informere søsken?

Svar:

Det er ikke krav om skriftlighet, men jeg anbefaler at dette gjøres skriftlig. Du bør informere medarvinger, gjerne med kopi av erklæringen om at du frasier deg arv. Dette kan også gjøres etter at foreldrene er gått bort.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: