Ønsker å kutte ned på tiden for frivillig gjeldsordning

Publisert: 17.10.2023

Jeg har frivillig gjeldsordning på 7 år. Har betalt i 5 år, så det er 2 år igjen nå. Jeg mener det ikke er tungtveiende grunner til at den bør være på mer enn 5 år. Ca. halve gjelden er til Skatteetaten og det var de som ikke godtok 5 år. Namsmannen foreslo 7 år og de godtok dette. Jeg signerte avtalen da jeg var veldig psykisk sliten av det hele og ville bare få til en ordning. Kan jeg be om en tvungen endring hos tingretten?

Svar:

I en frivillig gjeldsordning skal gjeldsordningsperioden normalt være 5 år. Det er altså ikke forbud mot en avvikende ordning, som kan være både kortere og lengre.

Når det gjelder tvungen gjeldsordning, altså en ordning som er avgjort av domstolene, så heter det at en gjeldsordningsperiode skal være på fem år. Men, dersom det foreligger tungtveiende grunner, så kan en gjeldsordning med en annen gjeldsordningsperiode stadfestes. En gjeldsordning med en gjeldsordningsperiode på mer enn åtte år kan bare stadfestes i helt særegne tilfeller. Perioden kan ikke overstige ti år.

Før tingretten kan ta stilling til et forslag om endring av en gjeldsordning, så må det ha vært forsøk på å komme frem til en frivillig ordning med kreditorene. Fører ikke slike forhandlinger frem, så kan retten tvinge gjennom en ordning. Retten står ikke fritt når det gjelder endringer. Det er bare endringer som er en følge av at det har skjedd noe uforutsett i gjeldsordningsperioden, eller hvis det er andre særlige omstendigheter som har inntruffet, som kan begrunne en endring.

Ut fra slik som du formulerer ditt spørsmål, så tviler jeg nok på om det er grunnlag for endring av din gjeldsordning.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: