Ønsker å spare penger til barnebarnet

Publisert: 09.08.2022

Jeg har nylig fått et barnebarn og vil gjerne opprette en langsiktig spareavtale på han. Jeg er 67 år og sparing i mitt navn vil derfor gå inn i boet dersom jeg dør. Sparing i barnets navn vil foreldrene ha disposisjonsrett, noe jeg ikke ønsker. Jeg har forsøkt å rådføre meg i 2 forskjellige banker, uten resultat. Hva er det beste for å sikre at sparingen kommer barnet til gode ?

Svar:

Det er dessverre slik at sparing i barnets navn krever foreldrenes samtykke og det er foreldrene som har disposisjonsrett over konti i barnets navn. Det er mulig å opprette en sparekonto som er sperret til barna for eksempel er 18 år, men det er noe du må avtale med både foreldrene og banken.

Det er også mulig å spare på egen konto i ditt navn, og testamentere kontoen til barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: