Reklamasjonsfristen har gått ut

Publisert: 09.10.2023

Bor i et sameie fra 2016. Byggherren har hatt et firma til å sette opp gatelys med 5 lysmaster i sameiet. Reklamasjonsfristen på fem år er gått ut. Det har både før og etter fristen vært problemer med belysning på 4 av de 5 mastene. Vi ønsker at montør skal komme tilbake og gjøre feilsøk i tennskap, kabler, master, samt utskifting av pærer kostnadsfritt. Dette med dokumentasjon på at pærene skal ha en levetid på mellom 100.000 til 200.000 timer. Hvilke råd kan dere gi oss?

Svar:

Reklamasjonsfristen er som du påpeker i utgangspunktet ute for det tilfelle dere ikke har reklamert tidligere.

I noen saker der mangelen viser seg etter "mange år" og gjerne etter at de absolutte reklamasjonsfristene er ute, så kan man påberope seg unntaksregelen for reklamasjonsreglene som her bustadsoppføringslovens § 30

"Entreprenøren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen, om mangelen kjem av at entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles."

For det tilfelle at mangelen faktisk viser seg etter 5 år og dere ikke har hatt noen mulighet til å oppdage dette tidligere, så kan dere muligens påberope dere denne bestemmelsen om firmaet har gjort et stykke arbeid som er særdeles kritikkverdig utført. Dette har jeg gjort ved flere anledninger som har medført at man har fått mangelen utbedret.

Det man må huske på i tillegg til reglene for reklamasjonsfrist, er foreldelse. Reklamasjonsreglene og foreldelse er 2 separate rettsregler. Selv om dere ikke blir "rammet" av reklamasjonsreglene så kan det hende at kravet uansett er foreldet. Jeg skal ikke gå inn på reglene for foreldelse her. Men det er viktig å huske på at kravet i utgangspunktet foreldes etter 3 år, dette gjelder selv om den absolutte reklamasjonsfristen er 5 år. For det tilfelle at man ikke var kjent med manglene kan man påberope seg en ettårs tilleggsfrist før foreldelse skjer, men dog innen maks ramme for foreldelse.

Men uansett det er entreprenøren som må påberope seg at et krav er reklamert for sent på eller foreldet. Dere kan uansett forsøke å fremme kravet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: