Renovering av sameiehytte

Publisert: 27.06.2022

Vi eier 50% av en hytte, som trenger mye renovering. Vi må restaurere hytta og lurer på litt på hvordan dette påvirker eierskapet? Den andre eierparten (en onkel) har ikke mulighet til å spytte inn penger til restaurering. Ingen vil selge og alle vil at dette skal være i familien, men si vi spytter inn en million til oppussing etc. Burde vi lage en avtale rundt hva vi har lagt inn i huset for å få det igjen ved et evt. salg? Og er det slik at vi skal ha igjen mer ved et salg?

Svar:

Dere burde lage en avtale for hvordan dette skal løses ja. I og med at det er en helt frivillig avtale, som man eventuelt inngår så kan man i utgangspunktet avtale "hva man vil".

Det foreligger forskjellige modeller for hvordan man løser dette.

Man kan for eksempel avtale at utgiftene til oppussing skal dekkes ved et eventuelt salg før alt annet, slik at resten eventuelt deles likt. Dette gir god sikkerhet for eventuell fall i markedet da omkostningene dekkes først før resten deles.

Et annet alternativ er at investeringene gir en annen eierbrøk til hytta. Dette gir imidlertid ingen fullgod sikring for det tilfelle at hytta er relativt opplånt og det skjer et fall i markedet.

Man kan tenke seg andre alternativer også, herunder en kombinasjon av de to ovennevnte.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: