Varmepumpe plassert i fellesområde

Publisert: 22.04.2024

Kan varmepumpe for felles oppvarming og varmtvann i et eierseksjonssameie, som er plassert innenfor en eierseksjon, anses som den aktuelle eierseksjonen der den står sin eiendel? Eller vil denne tilhøre sameiet selv om den ikke står på fellesareal? Presiserer at vedtektene ikke beskriver noe rundt dette.

Svar:

Det høres ut som en uvanlig konstruksjon. Når forholdene dog er slik så kan ikke jeg se at den fysiske plasseringen av varmepumpen skal være avgjørende for eierforholdet. Det kan vel tenkes flere slike tilfeller der sameie har sine gjenstander på den enkelte seksjonshavers eierseksjon uten at dette skal ha noen betydning i forhold til eierforhold.

Jeg formoder at det foreligger en opprinnelig plan/avtale på hvordan dette skal løses og at man har vedtatt å gjennomføre dette slik.

Når dette er sagt så vil jeg si at det kan være uheldig at man har en felles varmepumpe installert hos en av seksjonshaverne. Om man skal endre på dette vil det dog gi noen omkostninger som sameie som sådan må bære sammen. Men om den aktuelle seksjonshaveren fremmer et krav om omplassering så bør kanskje dette møtekommes, selv om det foreligger en opprinnelig avtale på denne plasseringen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: