Skal sameie betale for oppgradering av piper?

Publisert: 12.03.2024

Bor i et sameie med 16 eierseksjoner som er fordelt over 4 boliger med 4 leiligheter i hver bolig, 2 små i bunn og 2 store på topp. Styret i sameie har bestemt seg for å bytte noen piper, det er kun de store leilighetene har separate egne piper. Så da lurer jeg på om det er korrekt at sameie betaler for disse og ikke hver enkelt seksjonseier? Disse er ikke felles piper og hører kun til hver enkelt leilighet de kommer ut av, og er ikke bygget inn i bærende konstruksjon.

Svar:

Om disse pipene utelukkende går til de store leilighetene så vil ikke dette være et anliggende for sameie å dekke, men noe som hver enkelt seksjonseier må dekke selv.

Se her lovens:

§ 29.Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Om seksjonene har egen pipe som utelukkende går til denne seksjonen vil dette være kostnader knytter seg til den enkelte bruksenhet og skal dekkes av den enkelte seksjonen. Uansett kunne man gått må nytteregelen i samme bestemmelse over.

Du får be om at styret revurdere sitt standpunkt til dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: