Rett til penger fra salg av uskiftet bo?

Publisert: 25.05.2022
Emneord: ,

Mor dør, uskiftet bo. Far selger hus. Har datter krav på noe fra salget?

Svar:

Nei, dersom far sitter i uskiftet bo styrer han dette alene og datter har ingen krav. Han kan imidlertid ikke selge boligen under markedspris, eller i ettertid gi gaver som står i misforhold til boets størrelse. Hvis så skjer er det bestemmelser om at boet kan kreves skiftet.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: