Rettigheter når barnet blir tvangsadoptert

Publisert: 02.02.2022

Hva er rettigheter for foreldre når barnet er tvangsadoptert? Har foreldre rett på samvær og bilder av barnet? hva er våre rettigheter til barnet nå?

Svar:

Når et barn blir tvangsadoptert er det adoptivforeldrene som anses som barnets foreldre, og det er de som har rettigheter i forhold til barnet. De biologiske foreldrene mister alle rettigheter til barnet ved gjennomføringen av tvangsadopsjonen. Det innebærer blant annet at man ikke lenger har rett på opplysninger om barnet, ikke rett til å se bilder og ikke rett til å ha samvær med barnet.

Det betyr ikke at adoptivforeldrene ikke på frivillig basis kan gi de biologiske foreldrene oppdateringer om barnet, sende bilder mv., men dette er ikke lenger en rettighet de biologiske foreldrene har, dersom barnet blir tvangsadoptert.

Tvangsadopsjon er det mest inngripende barnevernstiltaket vi har. Det etablerer et livsvarig, irreversibelt forhold til adoptivforeldrene og medfører et fullstendig juridisk brudd med barnets biologisk slekt. Om et barn er tvangsadoptert innebærer det at de biologiske foreldrene blir fratatt alle rettigheter knyttet til barnet for all fremtid.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: