Rydde opp i dødsbo etter avkall på arv

Publisert: 09.08.2022

Et familiemedlem døde og etterlater seg mer gjeld enn verdier, slik at jeg avslår arv til tingretten. Det er fortsatt ønskelig å selv rydde ut av familiemedlemmets leide leilighet. Har jeg lov til å ta meg inn i leiligheten for å rydde og vaske når arv er avslått? Og hvem kontakter jeg eventuelt for å avklare dette?

Svar:

Du trenger strengt tatt ikke å avslå arven til tingretten, men bare la være å overta til privat skifte.

For situasjoner som den du er i, kan du likevel få fullmakt av retten til å "ordne opp".

Se ny lov om arv og skifte:

§ 95.Fullmakt til å disponere uten skifteattest i bo der den avdødes eiendeler er av liten verdi
Hvis den avdødes brutto eiendeler etter at begravelsesutgiftene er dekket, må antas å være av liten verdi, kan retten gi en person som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått den avdøde nær, fullmakt til å disponere over den avdødes eiendeler. Denne personen er ansvarlig for at den avdødes og boets forpliktelser blir dekket innenfor rammen av eiendelene som er overlatt til ham eller henne.

Viser det seg senere at den avdøde hadde eiendeler av større verdi enn antatt, gjelder reglene ellers i loven. Eiendelene som er stilt til disposisjon etter første ledd, inngår da ikke i boet, med mindre retten bestemmer det.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: