Salg av gammel gjeld

Publisert: 29.09.2023
Emneord: ,

Jeg har inkassogjeld fra 2015. Gjelda har siden den gangen doblet seg i størrelse, så det mangler ikke på gro forholdene hos kreditor. Men siden den gang har mine gjeldskrav byttet selskaper. Jeg har lest at gammel "råtten" gjeld ofte blir solgt, og at de selges ofte for 5-15 % av opprinnelig beløp. Stemmer dette? Og i så fall, kan jeg som eier av den solgte/kjøpte gjeldskravet ha rett på å få vite hvilken beløp kravet ble handlet for?

Svar:

Skyldneren har ikke forkjøpsrett til gjeld som selges. Det er flere selskaper som er spesialiserte på kjøp av gammel og ofte misligholdt gjeld. Normalt er det større porteføljer som omsettes. Prisene er nok høyere enn de skisserte 5-15 % av opprinnelig beløp. Problemstillingen er gammel og den har vært til behandling i Stortinget flere ganger. I et representantforslag til Stortinget (Dokument nr. 8 2003-2004) ble situasjonen beskrevet slik:
"Det har utviklet seg en uheldig praksis med videresalg av gjeld. Dette innebærer at en portefølje av lån - som regel er det snakk om misligholdte lån - kan selges fra en finansinstitusjon til en annen. Låntaker kan ikke motsette seg dette, og har heller ikke rett til å kjøpe sitt eget lån til samme pris".
Foreløpig er det nok ikke aktuelt med en lovendring.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: