Samboeravtale om utroskap

Publisert: 25.01.2024

Er det mulig og lage en juridisk bindende kontrakt der samboer avstår fra profitt på husovertakelse ved utroskap? Hun har vært det og jeg trenger å beskytte meg og mine barn for framtiden. Eventuelt at jeg overtar resterende lån, da hun i grunn bor som en leieboer uansett. Jeg betaler alt vedlikehold innvendig og utvendig.

Svar:

En slik eventuell del av en samboeravtale kan nok være utfordrende å håndheve i praksis, - særlig i forhold til det bevismessige, dersom det blir omtvistet, at det bestrides av den ene. Den nærmere definisjonen av hva som konkret skal anses for å være utroskap, nå "vilkårene" er oppfylt, - kan man også tenke seg uenigheter om, særlig om "gråsoner".

Enhver bør også være klar over at det å eie en bolig, det å ha valgt å investere i fast eiendom, - også innebærer risiko for tap, og innebærer ansvar for en del løpende forpliktelser. Det er ikke gitt at det alltid medfører profitt. Man risikerer å måtte selge med tap, og i så fall kanskje ha med seg gjeld videre. Dersom man leier, slipper man den risikoen, men det kan innebære andre utfordringer igjen. Med andre ord, - det er ikke sikkert at det vil være noe profitt å avstå fra.

Hva man velger å gjøre med en eventuell profitt, og/eller overføring/salg av eierandel, - kan også reise utfordringer knyttet til skatter og avgifter til det offentlige. Eksempelvis dokumentavgift.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: