Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Hege Salomon

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Jeg arbeider hovedsakelig som bistandsadvokat. Jeg er fast bistandsadvokat fore Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har vært leder for bistandsadvokatutvalget og medlem av voldtektsutvalget.

Kjell Sigve Haugland

Advokat Kjell Sigve Haugland A/S

Jeg har bred erfaring fra politi og påtalemyndighet og lang prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Jeg jobber spesielt med barnerett, strafferett, herunder bistandsadvokat og forsvarer, samt barnevern. Fri rettshjelp. Jeg er utdannet politi og har videreutdanning i psykologi, pedagogikk, ledelse og sosiologi. Bred undervisningserfaring.

Hjemmeside: www.advokathaugland.no
post@advokathaugland.no

Elisabeth Grøndahl

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Prosedyre
Foreldre konflikt
Barnevern.
Saker etter barneloven(barnefordeling).
Barnebortføring.
Bistandsadvokat.
Undervisning