Samværsrettigheter som tante

Publisert: 17.01.2022

Hva er mine samværsrettigheter som tante? Jeg er tante til ei skjønn jente, som jeg savner veldig mye. Hun er bosatt i Kristiansand, hos sin far, men hun blir eller har blitt flyttet til institusjon fordi faren hennes, min tidligere svigerbror, har fått et ultimatum av ny ektefelle om å velge mellom henne eller datteren. Han har valgt kona og dermed blir, slik jeg har forstått det, datteren har flyttet. Har jeg rett til kontakt?

Svar:

Det er mulig å få fastsatt samvær, for andre enn et barns foreldre.

Dersom det er det offentlige (barnevernet), som har omsorgen for et barn, kan barnets slektninger eller andre som barnet har en nær tilknytning til kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang, dersom den ene eller begge foreldrene er døde, eller fylkesnemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at foreldrenes rett til samvær skal være svært begrenset.

Dersom det er far selv som har omsorgen for barnet, kan man etter barneloven § 45 kreve at retten fastsetter samvær for barnets slektninger, under forutsetning at den ene eller begge av foreldrene er døde.

Om disse vilkårene ikke er oppfylt vil du ikke ha rett til å kreve samvær med barnet. Da er du prisgitt et samarbeide med barnets far.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: