Si opp jobben i foreldrepermisjon

Publisert: 13.02.2023

Kan man si opp jobben når man er i lønnet foreldrepermisjon? Har også utstående ferie til gode. Kan disse brukes for å forkorte oppsigelsestiden?

Svar:

Ja, som arbeidstaker i foreldrepermisjon kan du si opp din stilling mens permisjonen løper, slik at oppsigelsesfristen løper under permisjonen. Hvis du har inngått ny arbeidskontrakt kan du si opp din nåværende stilling, slik at du får avviklet oppsigelsestid og er klar for ny stilling etter endt permisjon. Det er avtalefrihet etter at oppsigelse er gitt, så du kan bli enig med arbeidsgiver om kortere oppsigelsesfrist.

Når det gjelder feriedager du har til gode, så kan du avtale å ta ut disse under permisjonen. Hvis du ikke får tatt ut alle feriedagene og har feriepenger til gode (eventuelt lønnstrekk), kan du kreve dette utbetalt.

Del denne artikkelen: