Skal bolig holdes utenfor skifte?

Publisert: 26.10.2023
Emneord: ,

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun har to barn med avdød ektemann og et særkullsbarn. Småbruket hun bor på er arv fra sine foreldre og står i hennes navn. Det er tinglyst at boligen bare kunne overføres arvinger i nedadstigende rekkefølge. Hun ønsker å skifte med de to barna hun har med avdøde. Skal boligen holdes utenfor? Hvordan fordeles penger som nå står i hennes navn?

Svar:

Om eiendommen er hennes særeie, har ikke avdød ektemanns barn rett til arv av verdien av eiendommen. Øvrige verdier som hun eier/inngår i uskifteboet som er felleseie, vil normalt bli ansett å komme med en halvdel fra hver, men det kan også være at det skal foretas en forholdsmessig fordeling ut fra verdiforholdet særeie/felleseiet når hun tok over i uskifte. Dette bør fremgå av uskifteerklæringen. Penger som står i hennes navn inngår i uskifteboet og skal fordeles mellom ektefellene for å finne hva avdødes andel er. Husk at det skal beregnes ektefellearv til gjenlevende på /4 av arven etter avdøde når arven til avdødes barn skal fordeles.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: