Skal forskudd på arv indeksreguleres?

Publisert: 08.05.2023

Skal det stå på papiret at forskuddet på arv til ett av barna skal indeksreguleres, eller er det innforstått ved arveoppgjøret?

Svar:

Det følger av arveloven at det er verdien man mottar i arveforskudd som skal avkortes, med mindre noe annet er bestemt. Altså verdien da ytelsen ble mottatt.

Det er således indeksreguleringen som må bestemmes. Bestemmes det ikke, blir det ikke indeksregulert.

Husk også at det bør klart fremgå at avkortning i senere arv er en betingelse for å få forskuddet:

§ 75.Avkorting i arv
Har en livsarving mottatt en ytelse av økonomisk verdi fra arvelateren, skal ytelsen avkortes i livsarvingens arv hvis dette var satt som en betingelse for ytelsen. En betingelse om avkorting bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene.

Hvis ikke noe annet er satt som betingelse for ytelsen, skal følgende gjelde for avkortingen:

a. Avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: