Skal leietaker eller huseier betale for tett rør?

Publisert: 17.04.2023

Leietakeren har klart å tette røret under vasken 3 ganger på under ett år. Denne gangen måtte vi bestille spylebil siden rørlegger ikke fikk løst tettheten. Både rørlegger og de som kom med spylebil sier dette skyldes matrester og olje/fett. Vi har gjentatte ganger bedt leietaker ikke kaste mat og olje i vasken, men det ser ut sil at de fortsatt gjør det. Kan vi kreve at de skal betale for rørlegger og spylebil? Kan vi sende dem advarsel?

Svar:

Leietakeren plikter å overholde reglene i husleieloven, herunder blant annet å vedlikehold boligen, forsvarlig bruk husrommet og tilbørlig aktsom behandling. Ved brudd kan utleier kreve erstatning, jf. husll §§ 5-1 til 5-6. Utleier kan også heve avtalen på grunn av "vesentlig mislighold" fra leierens side. For rett til å heve på bakgrunn av brudd på overnevnte regler, må utleier først ha sendt skriftlig advarsel, jf. § 9-9b). En advarsel sendes til leietaker slik at vedkommende gis en mulighet til å rette opp i saken eller misligholdet - før utleier eventuelt går videre med heving eller oppsigelse. Oppsigelse av leieforholdet forutsetter "saklig grunn", jf. § 9-5.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: