Skatt ved salg av arvet leilighet?

Publisert: 26.10.2023

Mor ønsker å overdra eierskap til sin leilighet som vederlagsfritt forskuddsarv til enearvende sønn, men fortsette å bo der. Vil sønn da måtte beskatte et fremtidig salg til 3. person som et salg av sekundærbolig, dvs 22 % flat skatt? Er det slik at den mest gunstige skattemessige tilnærmingen er at mor selger direkte til 3. person og salgssum overføres til sønn som forskuddsarv, dvs skattefritt?

Svar:

Sønnen vil måtte betale dokumentavgift av markedsverdi, selv om boligen overdras vederlagsfritt som forskudd på arv. Husk at bruksretten vil redusere markedsverdien. Gevinstskatt for sønnen blir beregnet av kjøpesum - altså av hele verdien når han senere selger.
Om mor selger - som trolig har fritak for gevinstskatt, vil hun ikke måtte betale noe. Salgssummen kan da overføres skattefritt til sønnen ( om han vil få formuesskatt vil avhenge av summen og hans øvrige økonomiske situasjon).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: