Søknad om familiegjenforening samtidig som separasjon fra tidligere ektefelle

Publisert: 11.09.2023

Jeg er en norsk kvinne som er sammen med en marokkansk man. Han er nå under separasjon fra tidligere ektefelle og får mest sannsynlig ikke tillatelse til å fortsatt være i Norge etter separasjonen. Er et mulig for oss å søke om samboerskap når han er under en separasjon? Eller må han være skilt? Vi har et barn på vei og vil helst finne ut om det er mulig for han å bli i Norge.

Svar:

Han må være skilt før det kan søkes om familiegjenforening på grunnlag av samboerforhold, selv om dere venter barn sammen. Det er også krav til din inntekt. Se udi.no. Søke om opphold som faglært kan kanskje være aktuelt, hvis han oppfyller vilkårene for det. Når barnet er født, kan han evt. søke om familiegjenforening med barnet, frem til han er skilt, etter de nærmere reglene for det. Viktig å unngå utvisning og ulovlig opphold.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: