Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Maral Houshmand

Advokatfirmaet Staff AS

Spesialisert i utlendingsrett; tilbakekall av oppholdstillatelse, asyl, opphør av flyktningstatus, utvisning, familiegjenforening / familieinnvandring, arbeidsinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, Dublin-saker, oppholdsrett for EØS-borgere

Carl Konow Rieber-Mohn

Advokat Carl K. Rieber-Mohn

Forsvarer og bistandsadvokat i store og mindre straffesaker. Erfaring som sensor masteroppgave ved UiO.
Foredragsholder innen utlendingsrett på universitetsnivå og lavere.
Har mye prosedyreerfaring gjennom mer enn 40 år som advokat.

Marianne Karlsen

Advokatbyrået Paragrafen AS

Advokat med over 30 års erfaring som jurist og advokat både innenfor privat og offentlig virksomhet.
Lang erfaring innenfor strafferett, offentlig forvaltning, barns rettigheter og utlendingsrett.
Aktor i politiet 11 årserfaring. Spesialområde utlendingsrett og strafferett samt fast eiendom.

Thomas Rafen Wyller

Advokat Thomas R Wyller

Bred erfaring med fremmedkulturell innvandring og praktiske integreringsproblemer. Et godt kontaktnett og personlige egenskaper i kommunikasjon og kunnskapsformidling.