Starte eget firma som ufør

Publisert: 06.05.2022
Emneord: ,

Kan man starte og drive eget firma når man er uføretrygdet? Er ikke snakk om å ta ut lønn selv, men investere i redskap og utstyr.

Svar:

Det er ingen hindring i veien for dette. Men det kan jo være en indikasjon på at en har arbeidsevne og ikke er berettiget til uføretrygd helt eller delvis. Hvis det hele har hobbypreg, vil det neppe innvirke på en revurdering av arbeidsevnen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: