Testament for samboere

Publisert: 31.05.2023
Emneord: ,

Holder på å skrive et gjensidig testamente med samboer, med felles barn på vei, ingen særkullsbarn. Har forstått det slik at som samboere bør man ha med at den gjenlevende part har tillatelse til å sitte i uskiftet bo, og rett til utvidet uskifte. Men holder dette for å utsette pliktarven til barnet, slik at hen arver sin del først når begge foreldrene dør? Evt hva må være med? Vårt formål med testamentet er å få så like arverettigheter som mulig, som om vi var gift.

Svar:

Samboere med venter eller har felles barn har rett etter loven til å sitte i uskifte med felles bolig, innbo og fritidseiendom og bil. For å utvide uskifteretten, er det korrekt at det kan gjøres, og det må gjøres i testament. Man kan da bestemme at "gjenlevende samboer skal ha rett til å sitte i uskiftet bo med alt jeg etterlater meg". Da har ikke det felles barnet rett til noe arv, før gjenlevende samboer dør, eller selv velger å skifte, eller er i en situasjon hvor man "må" skifte ( typisk gifter seg på nytt). Dette blir da helt likt som ektefeller.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: