Tror kompis blir lurt av samboer

Publisert: 11.05.2023

Har en venn som har tinglyst huset over på en samboer fra Thailand. Han føler seg lurt og er nok ikke helt tilregnelig. Jeg ser at han har blitt svindlet, men han har jo underskrevet en tinglysning på dette. Han har fått borett der så lenge han lever, kan da denne Thaijenta bare ta seg til rette i samme bolig han har borett i?

Svar:

Jeg bruker å si at tinglysningen eller grunnboksutskriften fra kartverket over eiendommens data som hjemmelshaver, servitutter, panteheftelser med mere, er som en plakat til omverden å regne som gir informasjon om hva som er tinglyst om disse forhold.

Det er ikke ensbetydende med at disse opplysningene er korrekte. Selv om en eiendom er registrert på en person, kan det like gjerne være en annen person som er den rettslige eieren av eiendommen. Det er realitetene som avgjør hvem som er eier. Men det er klart at når man skal med å ta stilling til hvem som eier en eiendom så tar man utgangspunkt i tinglysningen, for deretter se på realitetene omkring eierforholdene.

Eksempelvis kan tinglysning av overdragelser ikke være reelle for de i realitetene er et forsøk på å unngå kreditorene. Kjøper har herunder ikke betalt noen kjøpesum, eller kjøpesummen er kunstig for lav.

I deres tilfelle er det også et spørsmål om overdragelsen er reell eller ikke. Dette må man konkret vurdere. Om man vil hevde at man er den reelle eieren av eiendommen så anbefaler jeg at man fremsetter et krav om tilbakeføring. Om dette ikke aksepteres vil nok anbefale at man kontakter advokat for bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: