Utleiefirmaet sendte faktura med betaling for leie etter utgang av oppsigelsestiden

Publisert: 29.02.2024

Jeg leier hybel hos et utleiefirma og oppsigelsestiden er snart over. Denne uken fikk jeg likevel ny faktura for hvor de etterspør betaling for måneden etter at oppsigelsestiden har gått ut. Jeg har forsøkt å kontakte dem på flere ulike e-postadresser uten å få svar (på adresser hvor jeg senest for en uke siden fikk svar). De svarer heller ikke på hvor de ønsker at jeg leverer nøklene. Hvordan løser jeg dette? Kan jeg bare la være å betale? Og hva om de nekter å frigjøre depositumet?

Svar:

Om det ikke foreligger annen løsning ville jeg sendt nøklene i rekommandert sending til utleier.

Om det er slik at leieforholdet ditt opphører så må du naturligvis ikke betale leie for periode ut over leieperioden.

Ved noe vanskelige utleiere så kan det bli utfordringer med å få ut depositumet. Jeg ville fremsatt krav mot banken med dokumentasjon for at leieforholdet er opphørt. Deretter vil det bli opp til utleier å stanse dette ved en rettslig prosess, i motsatt fall vil kravet måtte utbetales deg.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: