Venn betaler ikke tilbake lån

Publisert: 16.03.2023
Emneord: , ,

Jeg har lånt bort penger til en jeg var god venn med før, det første lånet hans var for snart 7 mnd siden, han spurte om mer og skulle betale da han fikk lønn. Det har nå gått totalt 7 mnd siden start og han skylder meg fortsatt 4400 kr, han har lovet å betale lenge nå og kommer stadig på nye unnskyldninger til å ikke betale. Jeg er lærling med dårlig lønn som nå virkelig trenger de pengene til mine egne regninger og utgifter.

Svar:

Hvis du skal kunne sende ditt krav til tvangsinndrivelse gjennom namsmannen så må du først sende din "venn" en skriftlig betalingsoppfordring hvor du skriver hva kravet knytter seg til og hvor mye det er snakk om. Videre må du angi at "Du gis med dette fjorten dagers frist til å betale eller komme med eventuelle innsigelser mot kravet. Unnlatt betaling kan påføre deg ytterligere kostnader og medføre rettslig inndriving." Hvis din venn kommer med innsigelser må saken sendes til behandling i forliksrådet. Dersom han bare ikke betaler kan du sende utleggsbegjæring til namsmannen. Mer info om dette kan du finne her https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

Vær imidlertid oppmerksom på at det vil påløpe gebyr som du må legge ut for både ifbm. behandling i forliksrådet og for utlegg hos namsmannen. Ved små pengekrav bør man derfor vurdere om det er realistisk å få dette dekket fra den som skylder pengene.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: