Vil erstatning gå til kreditorene?

Publisert: 11.04.2023

Jeg har hatt gjeldsproblemer i mange år pga sykdom. Har hatt sosialhjelp og AAP til jeg fikk uføre i januar. Skal søke gjeldsordning. Mitt spørsmål erØ Jeg har 3 saker som kan gi økonomisk gevinst. 1. Klage på ung uføre 2. Norsk Pasientskade 3. Erstatning ang en mobbesak hos «Rettferdighet for taperne». Kan jeg beholde disse pengene om jeg får erstatning for tapt økonomi og livskvalitet eller må det betales inn til kreditorene?

Svar:

Dersom man er under gjeldsordning plikter man å opplyse fordringshavere og namsmannen dersom det inntreffer omstendigheter som kan gi fordringshaverne rett til omgjøring eller tilsidesettelse av gjeldsordningen. Hvis det inntrer vesentlige forbedringer av din økonomiske stilling i gjeldsordningsperioden så kan dette medføre omgjøring (eller direkte utbetaling til kreditorene). Dette gjelder uavhengig av hvor midlene stammer fra. Det vil si at utgangspunktet er at alle penger du får inn skal fordeles til kreditorer.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: