Vil utdanning påvirke gjeldsordning?

Publisert: 01.06.2023

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Svar:

Hvorvidt man får gjeldsordning eller ikke beror på en bred og skjønnsmessig vurdering av hvorvidt man ansees å være "varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser". I denne sammenheng vil det bli vektlagt om man er under utdanning og dette innen rimelig tid vil føre til at man kommer i yrkesaktivitet som så kan føre til at man kan betale sine forpliktelser. Slik sett vil påbegynt utdanning kunne påvirke vurderingen.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: