Vitner til ektepakt

Publisert: 22.11.2022
Emneord: ,

Vi har inngått ektepakt angående fullt særeie og tinglyst den i Brønnøysundregistrene. Datter (særkullsbarn) og svigersønn til den ene ektefellen var vitner og signerte på ektepakten. Er dokumentet gyldig selv om vitnene er i nær slekt med den ene ektefellen? Begge ektefellene var enige om vitnene.

Svar:

Det er ikke habilitetskrav til vitnene ved ektepakt på samme måte som ved testament. (Så dersom det er testamentariske bestemmelser i ektepakten, så vil ikke de gjelde dersom habilitetsreglene ikke er fulgt.)

Kravene til ektepakten og vitnene følger av ekteskapsloven:

§ 54. Formene for ektepakt.

Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en ektefelle samtykke av verge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: