Ektepakt

Innhold

Må en ektepakt tinglyses for å være gyldig?

26. apr 2024 · spørsmål

Må en ektepakt tinglyses for å være gyldig?

Les mer

Ugyldig ektepakt

26. apr 2024 · spørsmål

Min mor og hennes ektefelle signerte i 2012 en ektepakt, der det stod at de skulle sitte i uskiftet bo. På denne tiden bodde de på en annen adresse. Det ble i etterkant skrevet en ny ektepakt, men denne ble aldri signert hverken av dem eller vitner. Er det da slik at den gamle ektepakten (som er signert av dem og vitner) fortsatt er gjeldene?

Les mer

Formulere ektepakt

18. apr 2024 · spørsmål

Vi skal skrive ektepakt med delvis særeie for å holde arv utenfor felleseie. Vi har begge særkullsbarn og ingen felles barn. Nå er vi usikre på hvor spesifikk tekst ektepakten må ha. Vi har følgende formulering: "bankkonti og sparing i fond og aksjer som kun disponeres av en ektefelle er dennes særeie".

Les mer

Felleseie ved død og arv etter testament

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min kone har et felles hus og en hytte. Vi har signert ektepakt med særeie som blir felleseie ved død. Vi har ikke felles barn. I testamentet vårt arver lengstlevende 1/3 av den som dør først. Vi trodde da at lengstlevende kan sitte med ca. 83% av verdien ved arveoppgjør fordi lengstlevende eier 50%, den andre 50% blir felleseie, som lengstlevende da får 50% av før den arver 1/3 av den andre delen. Har vi forstått dette riktig?

Les mer

Krav ved ektepakt

22. aug 2023 · spørsmål

Jeg og mannen min hadde felles bolig. Han fikk meg til å signere ektepakt skjema. Han sa han skulle selge huset og ville derfor ha min signatur. Det var ingen vitner til stedet. Lurer på om dette er en gyldig inngått ektepakt?

Les mer

Ektemann krever halvparten av erstatningsbeløp

14. jun 2023 · spørsmål

Jeg fikk erstatning da jeg var 18 år. Jeg har ikke skrevet ektepakt da jeg giftet meg. Nå krever ektemannen at han skal ha halve av min erstatning. Har han rett på det?

Les mer

Hva kan eksen kreve ved separasjon?

28. mar 2023 · spørsmål

For mange år siden arvet jeg et hus og har tatt lån på det og eier og betjener alt ene og alene. Jeg ble så gift uten form for avtale om eierskap og slikt. Hun flyttet til meg med sine eiendeler. Jeg fortsatte å betale og betjente og pusset opp og eide alt som før siden hun ikke hadde inntekt. Hun har nå skaffet seg egen leilighet bak ryggen min og flyttet ut med alle sine eiendeler og endret sin adresse. Hva kan hun kreve når søknad om separasjon blir sendt? Det er for seint å avtale noe nå.

Les mer

Hvem får kjennskap til ektepakten når vi dør?

16. mar 2023 · spørsmål

Hvem får kjennskap til ektepakten når vi begge eller en av oss dør? Vi har 2 felles barn, ingen særkullsbarn. Vi vil opprette en ny ektepakt, vil den gamle også evt. bli kjent om vi dør?

Les mer

Har mannens barn krav til å arve bolig?

06. mar 2023 · spørsmål

Jeg er gift, vi har 2 barn på hver side, men ingen felles barn. Jeg eide boligen vi nå bor i mange år før vi giftet oss, eier fortsatt samme bolig 100 prosent alene. Boliglån er det jeg som betaler. Hvis ektemann skulle dø, må jeg da likevel selge huset og dele med barna hans?

Les mer

Er ektepakten gyldig?

22. feb 2023 · spørsmål

Min søster hadde en tinglyst ektepakt fra ca 30 år tilbake hvor det fremgår at hun eier hus, bil, innbo og løsøre. Hun hevder at den ikke er gyldig lenger fordi den var knyttet til spesifikke hus, biler og innbo v signeringen. Stemmer det at ektepakten er ugyldig nå som paret har nytt hus, ny bil og nytt innbo/løsøre uten å ha oppdatert/endret dette i ektepakten?

Les mer

Er en ektepakt er gyldig hvis den ble signert under separasjon?

24. jan 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om en ektepakt er gyldig hvis den er signert mens man har separasjon? Må ikke den være signert før man søker separasjon? Hvis den er gyldig begge steder, vil det si at parten som ikke eier huset ikke får noe som helst?

Les mer

Hva skjer med hytte og leilighet hvis mannen dør?

09. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier leilighet og hytte, og har nettopp giftet meg. Min mann har flere barn fra tidligere forhold, men vi har ikke barn sammen. Jeg har heller ingen barn fra før. Hvis han går bort før meg, vil hans barn ha noe arverett fra bolig som står i mitt navn? Og hva skjer om jeg går bort før han?

Les mer

Ønsker at egen sønn skal arve bolig

01. des 2022 · spørsmål

Vi skal gifte oss og har begge voksne særkullsbarn. Jeg eier boligen og betjener gjeld, vi deler på fellesutgifter. Min samboer betaler bil ol. Vi vil at min sønn skal arve boligen etter meg og vil opprette særeie. Har min kommende mann krav på 1/4 av boet ved min død? Vi ønsker at han skal kunne bo i leiligheten frem til sin død, hva da med eventuell gjeld? Min sønn skal ikke arve noe etter min mann og hans barn ingenting fra meg. Kan dette avtales i et testament/ektepakt?

Les mer

Vitner til ektepakt

22. nov 2022 · spørsmål

Vi har inngått ektepakt angående fullt særeie og tinglyst den i Brønnøysundregistrene. Datter (særkullsbarn) og svigersønn til den ene ektefellen var vitner og signerte på ektepakten. Er dokumentet gyldig selv om vitnene er i nær slekt med den ene ektefellen? Begge ektefellene var enige om vitnene.

Les mer

Hvem arver sparepengene?

05. apr 2022 · spørsmål

Jeg og min mann har vært gift i tjuefem år, og han har to barn fra tidligere ekteskap. Jeg og min mann, har ett barn sammen. Jeg har spart en god stund på min egen sparekonto som står bare på mitt navn, og da er spørsmålet hva har hans barn fra tidligere ekteskap krav på om det skulle skje noe med han? Vi har også kjøpt en leilighet sammen, men det står på han sitt navn. Hva vil også skje med leiligheten?

Les mer

Hvem arver hus og bil når mor dør?

16. feb 2022 · spørsmål

I en familie, der mor og far er gift med to felles barn, eier mor hus, bil, motorsykkel med mer i særeie. Når mor dør hvem skal da ta over hus bil og sånt da?

Les mer

Skilsmisse – slik søker du skilsmisse

17. aug 2015 · artikkel

Den vanlige veien til skilsmisse er gjennom forutgående separasjon. Separasjon er en formell opphevelse av samlivet mellom ektefeller, hvor i praksis en av partene flytter ut. Søknad om separasjon må sendes til fylkesmannen der du bor, og du må benytte et særskilt skjema som du finner på fylkesmannens nettside. Selv om det er normalt at […]
Les mer

Separasjon – kompliserende regler ved separasjon

12. aug 2015 · artikkel

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Ektefeller som har felleseie, og ikke har andre verdier enn dem som er skapt i løpet av forholdet, deler nettoverdiene likt. Det vil si at de deler verdier fratrukket gjeld. […]
Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

12. aug 2015 · artikkel

Ektefellers økonomiske fellesskap opphører først når det økonomiske oppgjøret mellom dem er gjennomført. Det betyr at begge parter fortsatt står ansvarlig for å betale lån på felles bolig, strøm, telefon og kommunale avgifter, selv om den ene av ektefellene har flyttet ut. Det samme gjelder i praksis for samboere som for eksempel eier bolig sammen […]
Les mer

Ekteskap – økonomisk standardavtale, særeie eller ektepakt

05. aug 2015 · artikkel

Advokater med erfaring i familierett råder alle som skal gifte seg til å bruke tid på å vurdere om lovens standardbetingelser passer for dem. En tommelfingerregel er at lovens omfattende økonomiske avtale passer best hvis ingen av partene har med seg store verdier eller betydelig gjeld inn i forholdet, og ingen av partene har barn […]
Les mer