Kan man kreve dagsmulkt pga forsinkelser etter Covid?

Publisert: 13.01.2023

Kjøpt leilighet 03.2021 nybygg. Kontrakt: "forventet ferdigstilt Q1 2022 basert på tidspunkt for bortfall av forbehold, jf. punkt 17. Skal dog være ferdig senest 15 mnd etter at forbehold er bortfalt". Pnkt 17 "Pga. smittefare og tiltak ifm koronapandemien i mars 2020 er/kan igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av prosjektet være usikker. Utbygger/selger tar derfor forbehold om endring av alle tidspunkter [..] inntil smittefaren, -tiltakene og virkningene er avklart. Urimelig? Kreve dagsmulkt?

Svar:

Her må du nok få bistand til å få vurdert avtalen ut fra de faktiske forhold og forsinkelsen som nå er aktuell.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: