Bjørn Rener-Larsen

Advokatfirma Hald & Co DA
Bevilling siden 1999
Telefon: 37 00 49 70
Mobil: 95 96 64 75
Fax: 37 00 49 71

Besøksadresse:
Torvet 3
4836 ARENDAL

Postadresse:
Torvet 3
4836 ARENDAL

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Kompetanse innen arverettslige forhold. Arbeider ytterligere med ulike sider ved fast eiendoms rettsforhold. Bred erfaring som bostyrer oppnevnt av tingretten ved dødsboskifte og konkurs. Fast forsvarer for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett.