Advokat
Telefon: 92014357
Mobil: 92 01 43 57

Postadresse:
Bombakken 10
1366 LYSAKER

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Japan, Kina, Nederland, Polen, Russland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike