Øyvind Erga Skjeseth

Advokatfirmaet Mageli DA
Advokat
Bevilling siden 2017

Besøksadresse:
Brygga 20
2317 HAMAR

Postadresse:
Brygga 20
2317 HAMAR

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Erfaring innen fast eiendom, tingsrett, tvister knyttet til eiendomsforhold, entrepriserett, naborett og husleierett.