Helge Dolsvåg

Advokatfirmaet Sylte
Advokat
Telefon: 22 20 50 40
Mobil: 97 96 54 60
Fax: 38 12 50 49

Besøksadresse:
Tordenskjoldsgt. 77

Postadresse:
Postboks 1013, Lundsiden
4687 KRISTIANSAND S

Tilleggsopplysninger:

Jeg har arbeidet 8 1/2 år i Trygderetten.

Jeg har videre 3 års arbeidserfaring som dommerfullmektig / konstituert sorenskriver.

Har siden 2004 arbeidet som advokat med egen praksis.