Jens-Petter Pedersen

Deloitte Advokatfirma AS
Bevilling siden 2003
Telefon: 38 12 27 22
Mobil: 95 88 80 25
Fax: 38 07 00 62

Postadresse:
Stadionveien 21
4632 KRISTIANSAND S

Tilleggsopplysninger:

Bistand i skatte- og avgiftssaker, bokettersyn, merverdiavgift på utleiebygg