Bevilling siden 1994

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 1752 Vika
0122 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mine hovedfelt er skatt for bedrifter / personer og selskapsrett. Jeg bistår gjerne med rådgivning, klagesaker og rettssaker.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for skatt, avgift og transaksjonsstøtte. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrenser.