Advokat
Bevilling siden 2010

Besøksadresse:
Fjellgata 6
4612 KRISTIANSAND S

Postadresse:
Postboks 759
4666 KRISTIANSAND S

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom, skjønn og ekspropriasjon,entrepriserett, vassdrags- og energirett og kontraktsrett, samt rådgivning, konflikthåndtering og prosedyre.