Advokat

Besøksadresse:
Hvamstubben 17
2013 SKJETTEN

Postadresse:
Hvamstubben 17
2013 SKJETTEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Særskilt kompetanse innenfor fast eiendomsrettsforhold (ikke bygninger), herunder tingsrett, ekspropriasjon og tomtefeste. I tillegg særskilt kompetanse innenfor inngåelse og oppfølgning av IT kontrakter (software).