Bevilling siden 2006

Besøksadresse:
Sjøholtvegen 8
6240 ØRSKOG

Postadresse:
Pb. 45
6249 ØRSKOG

Tilleggsopplysninger:

Særlig kompetanse på familierett og mangler ved fast eiendom. Tilgjengelig og engasjert.