Advokat
Telefon: 22 88 30 60
Mobil: 99 25 41 26
Fax: 22 88 30 61

Besøksadresse:
Grensesveien 99

Postadresse:
Postboks 6744 Etterstad
0609 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk, Svensk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Sverige, Tyrkia, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse på erstatningsrett, herunder personskade ved yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Jeg jobber også mye med yrkessykdommer, herunder HAVS, tinnitus med følgelidelse etter hørselsskade, yrkesrelatert astma og kols, samt kreft etter asbesteksponering i jobb. Videre har jeg hatt veldig mange fritidsulykkessaker, hvor en enten har privat ulykkesforsikring eller barneforsikring eller der skadevolder har en ansvarsforsikring via innboforsikring eller reiseforsikring.