Bevilling siden 1991
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 48 10 04 44
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland